De vereniging onderschrijft de Richtlijnen voor veilig duiken van de Nederlandse Onderwatersport Bond.